2018 m. birželio 11 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktiniai seminarai Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 9-12 klasių moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja ekspertė Janė Liutkienė ir Putinų gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė Alvyra Geležauskienė.

Mokslo taikomosios laboratorijos vedėja N. Ružienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, specializacijomis Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla, aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje. Seminare dalyvavo 24 moksleiviai.

Chemijos katedros vedėja I. Čerčikienė pristatė vandens kietumo teorinį kursą, supažindino su vandens kietumo nustatymo būdais, medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė praktikumo „Vandens kietumo nustatymas titrimetriniu ir elektrometriniu metodais“ eigą. Moksleiviai, vadovaujami chemikės inžinierės J. Jurkevičiūtės, dėstytojos Irenos ir laborantės Karolinos konduktometru išmatavo savitąjį elektrinį laidį (SEL), nustatė laikinąjį vandens kietumą acidimetriniu metodu, titruodami stiklinėmis biuretėmis bei bendrąjį vandens kietumą kompleksonometrijos metodu, titruodami skaitmeninėmis biuretėmis. Darbo pabaigoje apskaičiavo bei aptarė gautus rezultatus.

Chemijos katedros lektorė D. Židonytė su moksleiviais nagrinėjo  spektrometrinių analizės metodų pritaikomumą ir galimybes. Dėstytoja aptarė šiuolaikinius instrumentinius tyrimo metodus, gilinosi į spektrofotometrinę analizę. Laboratorijoje moksleiviai, vadovaujami dėstytojos ir laborantės Viktorijos, atliko eksperimentinį laboratorinį darbą „Chlorofilo (a, b) ir bendros karotinoidų koncentracijos nustatymas augalinėje žaliavoje“. Moksleiviai pagal metodiką iš įvairių prieskoninių žolelių pasiruošė spiritinius ekstraktus, paruošė mėginius, kuriuose spektrofotometru nustatė mėginio šviesos sugertį, apskaičiavo chlorofilo (a, b) bei bendrą karotinoidų koncentracijas ir aptarė rezultatus.

Chemijos katedros dėstytojas maloniai nustebino Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos auklėtinių žinios ir gebėjimas dirbti laboratorijoje. Ateityje tikimės sulaukti alytiškių, pasirinkusių studijas Vilniaus kolegijoje.

Chemijos katedra