Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje  įvyko vienas iš praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras, kuriame dalyvavo dalyvavo 14 moksleivių, lydimi chemijos mokytojos Vitos Mardosienės.
Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja N. Ružienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, aptarė specializacijas Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, supažindino su praktikų ir karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla taip pat išnagrinėjo saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje.
Moksleiviai Chemijos laboratorijoje atliko praktikumą „Organinių ir neorganinių junginių išskyrimas ir gryninimas“. Vadovaujami dėstytojos Irenos Čerčikienės ir laborantės Eglės Penkaitytės, Soksleto aparatu išgavo dilgėlių ekstraktą, tyrė jo juslinės savybes, sublimavo jodą, išbandė jo tirpumą įvairiuose tirpikliuose, iš sausų arbatžolių sublimavimo būdu išskyrė kofeiną, gautus kofeino kristalus stebėjo pro mikroskopą. Iš morkų sulčių išekstrahavo karotiną ir tirpius aliejuje vitaminus A, D ir dalomajame piltuve atskyrė du tarpusavyje nesimaišančius, oranžine spalva nusidažiusį aliejaus bei vandenyje tirpių ir netirpių organinių ir neorganinių medžiagų, sluoksnius. Etanoliu iš dilgėlių lapų išekstrahavo chlorofilą, atskyrė žalios spalvos pigmentą chlorofilą nuo geltonos spalvos – ksantofilo. Adsorbcine aliuminio oksido kolonėle išskyrė spalvotas jonų zonas; vario tetraamoniako sulfato tirpalu tikrino silikagelio adsorbcines savybes. Kiekviena moksleivių grupė aptarė ir pristatė bandymų rezultatus.
Sofijos Kovalevskajos gimnazijos moksleiviai laboratorijoje lankėsi pirmą kartą. Svečiai liko patenkinti praktikumu, šiltu ir dėmesingu Chemijos katedros dėstytojų priėmimu.

Chemijos katedra