Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje 2019 m. vasario 15 d. įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos moksleiviams. Praktiniame seminare dalyvavo 12 moksleivių, juos lydėjo chemijos mokytoja Jevgenija Skilond.
Mokslo taikomosios laboratorijos vedėja Nijolė Ružienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, specializacijomis Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla, aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje.
Dėstytoja Dalė Židonytė išdėstė teorinį procentinių tirpalų gamybos kursą, supažindino su medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė praktikumo eigą. Po to moksleiviai, vadovaujami dėstytojos Dalės bei laborantės Viktorijos, atliko praktikumą „Procentinės koncentracijos tirpalų gamyba ir koncentracijos nustatymas areometru“.
Moksleiviai susipažino su darbo metodika, atliko skaičiavimus, pagamino procentinės koncentracijos tirpalus iš kristalohidratų, nustatė tirpimo šiluminį efektą, išmatavo pagaminto tirpalo koncentraciją areometru, apskaičiavo paklaidas, parašė išvadas ir aptarė rezultatus.
Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos moksleiviai Chemijos laboratorijoje lankėsi antrą kartą. Svečiai liko patenkinti konstruktyviu darbu, dėmesingu Chemijos katedros priėmimu.

Chemijos katedra