Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje 2022 m. lapkričio 11 d. įvyko praktikumas – „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ Jo tema – „Vandens kietumo nustatymas titrimetrijos ir elektrometrijos metodais“. Jame dalyvavo Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos 9 klasės moksleiviai. Praktikume dalyvavo 18 moksleivių su mokytoja Tatjana Trushakova.

Dėstytojos Irena Čerčikienė ir Nijolė Ružienė supažindino moksleivius su Agrotechnologijų fakultete vykdomomis studijų programomis, aptarė SP Cheminė analizė ypatumus, išnagrinėjo saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. Po to dėstytojos su moksleiviais nagrinėjo vandens įvairovę, klasifikavimą, vandens kietumo atsiradimo priežastis ir jo minkštinimo būdus bei vandens kietumo nustatymo titrimetrijos ir elektrometrijos metodus, supažindino su praktikume naudojamomis medžiagomis, priemonėmis ir prietaisais.

Moksleiviai, vadovaujami dėstytojų ir SMD narių, stiklinėmis ir skaitmeninėmis biuretėmis geriamajame vandenyje acidimetrijos metodu nustatė laikiną vandens kietumą, konduktometru išmatavo vandens savitąjį elektrinį laidumą.

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su šiuolaikiniais chemijos laboratorijose naudojamais prietaisais ir metodais, įgyti tiriamosios veiklos įgūdžių ir iš arčiau susipažinti su sudėtingu chemijos pasauliu.