Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje 2019 m. balandžio 5 d. įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos moksleiviams. Praktikume dalyvavo 13 moksleivių, lydimi chemijos mokytojos Vitos Mardosienės.
Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja N. Ružienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, išnagrinėjo saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje.
Chemijos katedros dėstytoja Dalė Židonytė pristatė teorinį titrimetrijos kursą, supažindino su medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė praktikumo „Laikinojo vandens kietumo nustatymas“ eigą. Po to moksleiviai, vadovaujami lektorių Dalės ir Jolantos bei laborantės Viktorijos konduktometru išmatavo savitąjį elektrinį laidį (SEL), nustatė laikiną vandens kietumą acidimetriniu metodu, titruodami stiklinėmis biuretėmis bei kompleksonometrijos metodu, titruodami skaitmeninėmis biuretėmis. Moksleiviai buvo pasirengę darbui, su savimi atsinešė vandens mėginių. Darbo pabaigoje apskaičiavo bei aptarė gautus rezultatus.
Sofijos Kovalevskajos gimnazijos moksleiviai laboratorijoje lankėsi ne pirmą kartą. Svečiai liko patenkinti konstruktyviu darbu ir dėmesingu Chemijos katedros priėmimu.

Chemijos katedra