Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje 2019 m. vasario 27 d. įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktikumas Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja Laima Sabaliauskienė. Praktikume dalyvavo 15 antros – ketvirtos gimnazijos klasių moksleivių.
Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, aptarė praktikų ir karjeros galimybes, Studentų mokslinės draugijos veiklą, supažindino su saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisyklėmis. Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje.
Dėstytoja aptarė su moksleiviais titrimetrijos metodus ir tyrimo būdus, paaiškino oksidimetrijos metodų pritaikomumą ir galimybes, gilinosi į permanganatometrinę ir jodometrinę analizę.
Moksleiviai atliko du eksperimentinius darbus. Vadovaujami dėstytojos Irenos ir laborantės Eglės jie nustatė geležies kiekį Moro druskoje. Vandenyje ištirpusio deguonies kiekį Vinklerio metodu moksleiviai nustatė vadovaujami dėstytojos Dalės Židonytės ir laborantės Viktorijos. Po to visi apskaičiavo ir aptarė rezultatus.
Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos moksleiviai chemijos laboratorijoje lankosi nebe pirmą kartą. Konstruktyvus ir šiltas bendradarbiavimas tęsiasi.

Chemijos katedra