Vilniaus kolegijos Chemijos katedros dėstytojos Irena Čerčikienė ir Nijolė Ružienė dalyvavo 2018 m. kovo 3 d. Vilniaus Universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete vykusioje Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Vilniaus kolegijos Chemijos katedros dėstytojos nuo 2014 m. yra LChMA narės. 2015 m. Vilniaus kolegijos Chemijos katedra pasirašė bendradarbiavimo sutartį su LChMA ir prie asociacijos veiklos prisideda organizuodama praktikumų ciklą moksleiviams „Chemija – tai viskas, kas mus supa“.
LChMA prezidentė Daiva Lebednikaitė pristatė asociacijos veiklą už 2015-2017 m. ataskaitinį laikotarpį, supažindino su nuveiktais darbais ir įgyvendintais uždaviniais, kuriais asociacija gali didžiuotis.
Konferencijoje pranešimą „Vandeniliniai ryšiai“ pristatė VU GHGF prof. dr. R. Raudonis. KTU Cheminės technologijos fakulteto prof. dr. A. Šulčius kvietė pamąstyti apie formuluočių tikslumą ir teisingumą pranešime „Cheminis ryšys brandos egzamine ir mokymo priemonėse“. Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos mokytoja metodininkė pasidalino savo patirtimi pranešime „Dalykinė integracija: integruotos chemijos ir IT pamokos“.
Buvo apdovanoti Metų chemijos mokytojo rinkimų nugalėtojai ir paskelbtas metų mokytojas, ja tapo Vilniaus Licėjaus chemijos mokytoja Virginija Barbaravičiūtė.
Asociacijos veikloje gali dalyvauti moksleiviai, mokytojai, kolegijų bei universitetų dėstytojai, todėl jos veikla tikslinga, prasminga ir vienijanti visus, kuriems įdomus chemijos mokslas.

Chemijos katedra