2022 m. gegužės 17-19 dienomis pagal Erasmus+ mobilumo programą Veterinarijos klinikoje lankėsi Prof. Dr. Mustafa Doga Temizsoylu, Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas, Turkija.

Mobilumo mokymuisi vizito tikslas: susipažinti su VK Veterinarijos klinikos veikla, dalintis gerąja patirtimi bei sustiprinti ryšius tarp abiejų mokymosi institucijų veterinarijos specialistų.

Profesorius susitiko su Veterinarijos katedros lektoriais ir Veterinarijos klinikos gydytojais, susipažino su klinikos materialiąja baze, atliekamomis veterinarinėmis paslaugomis ir teikiamomis konsultacijomis gyvūnų laikymo, priežiūros ir šėrimo klausimais. Svečias turėjo galimybę stebėti studentų praktinį darbą bei klinikoje atliekamas procedūras.

Profesorius, būdamas veterinarinės chirurgijos specialistu, ypač domėjosi kokybės vadyba diagnostinėje laboratorijoje, taikomomis inovatyviomis technikomis,  įranga ir priemonėmis.

Dr. Mustafa Doga Temizsoylu susitiko su II kurso studentais, akcentavo studentų mobilumo svarbą studijų procese, pakvietė studentus atvykti studijoms arba praktikai į Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetą, turintį puikią praktinio mokymo bazę.

Tikimės, kad šis vizitas sustiprino ryšius tarp abiejų aukštųjų mokyklų veterinarijos specialistų, paskatino bendriems projektams bei studentų Erasmus+ programos mobilumo veikloms.

ATF Erasmus+ koordinatorė