1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius Lietuvos  gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 500 žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis. Tremtinių ir jų artimųjų patirtis ne tik teikė skausmo, bet ir skatino nepasiduoti bei grindė kelią nepriklausomos valstybės atkūrimui. Tegul mums šios dienos gedulas primena apie nemirtingą viltį.