Susitikimo metu studentų atstovybės nariai Dominykas Lingė, Rusnė Staneliūnaitė ir Agata Jankoit su administracijos darbuotojais ir katedrų vedėjais aptarė studijų proceso organizavimą, studentai papasakojo apie savo lūkesčius, tobulintinus studijų proceso dalykus. Šis susitikimas buvo naudingas tiek Studentų atstovybės nariams, tiek ir administracijos darbuotojams.