Projekto kryptis ir pagrindinis tikslas –sukurti Žemės ūkio atviros prieigos informacijos ir integruotų paslaugų platformą – pažangią skaitmeninę sistemą, skirtą kompleksiškai apjungti žemės ūkių veiklai aktualius informacijos išteklius, sudarant sąlygas naujų skaitmeninių paslaugų atsiradimui, diegimui ir plėtrai ūkiuose. Projekto metu kuriama sistema bus unikali tuo, kad yra tiesiogiai orientuota į taikymą Lietuvos ūkių veiklose, yra skirta realizuoti ūkininkų informacinius poreikius ir suteikti inovatyvius bei interaktyvius atviros prieigos įrankius efektyviam ūkių valdymui. Pagrindinis siekis yra įgalinti ūkininkus naudotis šiais ištekliais savo ūkių veiklose ir jų valdyme, paskatinti inovacijų įsisavinimą ir naujų sprendimų plėtrą.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.
Priemonė: Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ Projekto NR. 35BV-KV-20-1-01141-PR001.

Projekto vertė: 229 643,82 Eur

Finansavimo suma: 200 000,00 Eur

Projekto pradžia: 2022-06-21