Nuo gegužės 11 d. iki gegužės 31 d. darbas Vilniaus kolegijoje vyksta nuotoliniu būdu.

Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos sprendimu, studijų procesas šiais mokslo metais bus užbaigiamas nuotoliniu būdu.  Visus kylančius klausimus dėl studijų kviečiame spręsti el. paštu su Fakulteto administracija, dėstytojais.

Studijos ATF tvarkaraštyje nurodyta tvarka vyksta nuotoliniu būdu (Moodle aplinkoje, konsultuojant el. paštu, naudojantis „Teams“ ir kt.).

Nuo kovo 16 d. iki gegužės 31 d. ATF patalpose studentų ir dėstytojų saviruoša nevyks, auditorijų raktai nebus išduodami. Praktinių dalykų studijos nuotoliniu būdu bus organizuojamos pasitelkiant nuotolinio komunikavimo priemones, kurias kiekvienas dėstytojas pasirenka individualiai. Dėl konkrečių mokymo(si) būdų prašome konsultuotis su studijų dalyką dėstančiai dėstytojais.

Visi masiniai renginiai iki gegužės 31 d.. yra perkeliami tolimesnei datai.
Kolegijos valgykla nedirbs
Svečiai į bendrabučius nebus įleidžiami.
Vilniaus kolegijos Veterinarijos klinika pradėjo darbą nuo 2020 gegužės 4 d.

Iki gegužės 31 dienos kolegijos administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kontaktinė darbuotojų informacija pateikiama viko.lt internetiniame puslapyje.

Psichologė Nomeda Sindaravičienė konsultuoja kolegijos dėstytojus ir studentus el. paštu n.sindaraviciene@mtf.viko.lt arba telefonu 8 687 30095.

Daugiau informacijos apie koronavirusą ir apsisaugojimo nuo jo būdus galite rasti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje – http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

Konsultuotis galima ir karštąja linija telefono numeriu 8 618 79984 (visą parą konsultuoja NVSC specialistai).