Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos katedros vedėja, docentė dr. R. Kondratienė ir lektorius R. Kondratas pagal Erasmus+ programą 2016 m. balandžio 18-22 dienomis buvo išvykę dėstymo vizitui į Algarvės universiteto Mokslo ir technologijų fakultetą Faro mieste, Portugalijoje.
Vizito metu dėstytojams iš Lietuvos buvo aprodytos šiuolaikiškai įrengtos Algarvės universiteto auditorijos, išskirtinės architektūros naujasis bibliotekos pastatas, studentų, o taip pat ir dėstytojų darbo vietų įrengimas.
Vilniečiai dėstytojai pristatė Vilniaus kolegiją, Agrotechnologijų fakultetą ir kraštovaizdžio dizaino studijų programą. Su atsakingais Algarvės universiteto darbuotojais buvo aptartos tolimesnio abiejų aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo galimybės, galimi bendri projektai, studentų Erasmus+ mainai.
Kartu su Algarvės universiteto kraštovaizdžio architektūros studijų programos dėstytojais buvo detaliai išnagrinėtos ir palygintos analogiškos abiejų aukštųjų mokyklų studijų programos, tyrinėtos programų suderinimo studentų mainams galimybės; taip pat analizuotos konkrečios praktinių darbų užduotys, reikalavimai, atlikti projektai. Abipusiai dalintasi profesine patirtimi, aktualių problemų sprendimo būdais.
Vilniečiams dėstytojams buvo sudarytos galimybės stebėti paskaitas Algarvės universiteto kraštovaizdžio architektūros studijų programos studentams. Portugalų studentai paskaitos metu palyginti aktyviai užduoda klausimų, kartais netikėtų, ir tokioms neplanuotai kylančioms diskusijoms skiriama nemažai paskaitos laiko. Pagal iš anksto suderintą programą Vilniaus kolegijos dėstytojai skaitė paskaitas Algarvės universiteto pirmojo ir antrojo kurso kraštovaizdžio architektūros studentams, kartu dalyvaujant ir jų dėstytojams.
Nepaisant to, kad įsidarbinimo pagal specialybę galimybės kraštovaizdžio architektams šiuo metu Portugalijoje nėra palankios, kraštovaizdžio architektūros studijos Portugalijoje yra pakankamai populiarios, todėl tiek stojančiųjų į universitetą gebėjimų pradinis lygmuo, tiek ir pačių studentų motyvacija siekiant diplomo yra aukšti.
Kraštovaizdžio architektūros bakalauro studijos Algarvės universitete trunka trejus metus. Už studijas visi studentai moka vienodai po maždaug 1200€ kasmet. Portugalijoje tai nėra brangu (pvz., dėstytojų atlyginimai universitete vidutiniškai yra apie 2300€ „po mokesčių“), o susimokėti dar lengviau ir dėl to, kad studijuojantiems leidžiama sustabdyti, o vėliau vėl ir vėl pratęsti savo studijavimą universitete neribotą kartų skaičių. Studentai praleidę 30 % ir daugiau dalyko paskaitų besąlygiškai paliekami kartoti kursą kitais metais.
Kraštovaizdžio architektūros bakalauro studijos Algarvės universitete itin intensyvios: per 3 metus studentai kiekvieną semestrą atlieka po keletą nuosekliai vis sudėtingesnių kraštovaizdžio planavimo užduočių – projektų, susidedančių kartais net iš 10-20 brėžinių lapų, neskaitant tekstinės dalies. Ypatingas dėmesys skiriamas grafinei darbų atlikimo kokybei. Modulinė studijų sistema Algarvės universitete netaikoma. Kraštovaizdžio architektūros studijų programa Algarvės universitete skirta tik dalykinėms kompetencijoms įgyti – bendrųjų dalykų joje nėra. Bakalauro baigiamasis darbas nerengiamas, kadangi studentai kraštovaizdžio architektūrą dar dvejus metus studijuoja magistrantūroje, nes Portugalijoje, norint savarankiškai dirbti kraštovaizdžio projektavimo srityje, privaloma turėti magistro laipsnį. Bakalauro studijas baigusiems kituose universitetuose studijų programų neatitikimus privaloma „išlyginti“ per vienerius metus.


Kraštotvarkos katedra