Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros dėstytojos doc. dr. Gražina Palaitytė, Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė gegužės 5 – 9 dienomis lankėsi Liublino Gyvybės mokslų universitete, Lenkijoje. Universitetas susideda iš 6 fakultetų: agrobioinžinerijos, veterinarinės medicinos, biologijos, gyvūnų mokslo ir bioekonomikos, sodininkystės ir kraštovaizdžio architektūros, gamybos inžinerijos bei maisto mokslų ir biotechnologijos.  Dėstytojos paskaitas skaitė Agroinžinerijos bei Gyvūnų mokslo bakalauro ir magistro studijų programų studentams.
Vizito metu dr. Sebastian Knaga ir dr.  Kornel Kasperek supažindino dėstytojas su instituto mokslinėmis grupėmis, laboratorijomis, universiteto botanikos sodu, gyvulių fermomis, kuriose atliekami mokslinių institutų darbuotojų moksliniai tyrimai.  Mokslininkai papasakojo apie vykdomus mokslinius projektus. Buvo diskutuojama apie studijų programas,  jų specifiką ir gerosios patirties pritaikymo galimybes,  tobulinant Kraštovaizdžio dizaino ir Agroverslo technologijų studijų programas Vilniaus kolegijoje. Buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautiniuose projektuose bei aukštųjų mokyklų rengiamuose tarptautinėse savaitėse, mokslinėse konferencijose, Agrotechnologijų fakulteto socialinių partnerių rengiamuose renginiuose, parodose, ūkiuose, galimybės.  Dėstytojos labai dėkingos Gyvūnų ir paukščių gerovės katedros bei  Gyvūnų produkcijos biologinių pagrindų mokslinio  instituto mokslininkui prof. dr. Sebastian Knaga už rūpestį, įdomias diskusijas bei pagalbą mums beieškantiems naujų bendradarbiavimo krypčių bei naujų socialinių partnerių Lenkijoje.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorė
Edita Kristina Kaurynienė