2016 m. spalio 18 d.  Agrotechnologijų fakulteto Agroverslo technologijų studijų programos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai ir šioje programoje dėstančios dėstytojos: docentė dr. Gražina Palaitytė ir lektorė Edita Kristina Kaurynienė, lankėsi Žemės ūkio rūmuose vykusioje konferencijoje. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis sveikino konferencijos „Ekologiškos produkcijos gamyba ir realizacija asocijuotoje žemdirbiškų organizacijų veikloje“ svečius ir dalyvius. Žemės ūkio rūmai šiais metais švenčia įkūrimo 90-metį ir atkūrimo 25-metį. Tuo pačiu penkiasdešimtmečio proga buvo pasveikintas ir  Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis. Konferencijai  moderavo Žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus vyr. specialistė Edita Karbauskienė.  Prof. Petras Lazauskas pasidalino prisiminimais apie  ekologinio judėjimo Lietuvoje pradžią. Ekologinio žemės ūkio gamybos plėtros strategines gaires šalyje apžvelgė Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius. S. Jasius paminėjo, kad šiais metais vykusioje Europos Komisijos organizuotoje konferencijoje buvo priimtos strateginės kryptys: kaimo vietovių dinaminio identiteto išsaugojimas, žiedinės ekonomikos, ekologijos, suderinamumo tarp vartotojų maisto poreikių ir maisto kokybės reikalavimų, gamtinių resursų valdymas, tvarus vandens, dirvožemio, bioįvairovės valdymas, klimato kaitos mažinimas.  Ekologiškos produkcijos asortimentą ir gamintojus Lietuvoje pristatė VšĮ „Ekoagros“ atstovas Tomas Demikis. Žemės ūkio kooperatyvo „EkoTikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius perskaitė pranešimą „Ekologiškos produkcijos perdirbimas ir realizacija kooperuotoje pieno gamintojų veikloje”.   Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorė Vilma Živatkauskienė pristatė ekologinių mėsinių galvijų auginimo perspektyvas ir pasiūlą bei paklausą Lietuvos ir užsienio rinkoje. Apie ekologinės ir neekologinės gyvulininkystės produkcijos realizavimo galimybes kalbėjo UAB „Baltic Vianco prekyba“ vadovas Darius Džekčiorius.  Lietuvos avių augintojų asociacijos pirmininkas Žilvinas Augustinavičius pristatė ekologinės avininkystės plėtros problemas ir galimybes bei Lietuvos avių augintojų asociacijos indėlį į ekologiškumo propagavimą. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos pirmininkas Martynas Laukaitis perskaitė pranešimą „Tausojančioje ir ekologinėje žemdirbystės sistemoje išaugintų daržovių pasiūla ir paklausa šalies bei užsienio rinkoje“. Budraičių kaimo bendruomenės projektų vadovė Virginija Žurbenkienė dalinosi patirtimi vystant ir plėtojant ekologiškos produkcijos perdirbimą ir realizaciją Budraičių bendruomenės įmonėje. Lietuvos pramoninių uogynų asociacijos vadovas  Adolfas Jasinevičius kalbėjo apie ekologiškų vaisių ir uogų auginimo, perdirbimo ir realizavimo aktualijas ir perspektyvas. Apie ekologiškų grūdų rinką ir pardavimą kalbėjo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos atstovas Viktor Bergner. Lietuvos biodinaminės žemdirbystės asociacijos prezidentė  Rasa Čirienė apžvelgė ekologinės ir biodinaminės žemdirbystės sąsajas ir skirtumus gaminant ir realizuojant produkciją šalies ir vidaus rinkai. Ekologinių produktų gamintojų ir prekybininkų asociacijos atstovas Vytautas Račickas perskaitė pranešimą „Ekologiškos produkcijos pardavimai mažmeninėje prekyboje“.   Pranešimą „Ekologiškos produkcijos auginimas, perdirbimas ir pardavimas „Tymo turgelyje“ perskaitė Genovaitė Sakalauskienė.   Apie vietinės ekonomikos atgaivinimą skatinant vietinio ekologiško maisto gamybą ir vartojimą kalbėjo  Lietuvos ekologinių ūkių ir  Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijų narys Marijus Čekavičius. Studentams ir dėstytojoms labai patiko pranešimas apie ekologiškų šaltalankių auginimą, perdirbimą ir realizavimą. Apie tai kalbėjo Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos atstovas Gediminas Radzevičius. Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos atstovas prof. Antanas Svirskis pristatė lietuviškų ekologiškų produktų asortimento plėtros galimybes. Konferencijos pertraukų metu konferencijos dalyviai diskutavo, susipažino su ekologišku produktu asortimentu, vaišinosi ekologiškais produktais.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų
katedros lektorė Edita Kristina Kaurynienė