2017 m. vasario 22 d. Agroverslo technologijų studijų programos pirmo ir antro kurso studentai, doc. dr. Gražina Palaitytė, lektorė Edita Kristina Kaurynienė bei lektorė Inga Jančauskienė lankėsi Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute, Kauno r. Babtuose. Nuo 2010 m. sausio 8 d. LSDI tapo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro kamieniniu padaliniu (LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas), įsteigtu moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vykdyti. Institutas yra tarptautinių ISHS (Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizacija), EUFRIN (Europos institucijų vaisių tyrimo tinklas), IUFoST (Tarptautinė maisto, mokslo ir technologijų sąjunga) organizacijų narys.  Institutui  vadovauja direktorius dr. Audrius Sasnauskas, kuris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegija. Direktorius išsamiai ir įdomiai Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentams bei dėstytojoms pristatė intituto istoriją bei instituto veiklą. Svečiai buvo pavaišinti LABU produkcija.  LABU – tai Lietuvoje užaugintų vaisių, uogų ir daržovių tyrės džiovinti skanėstai, sukurti bendradarbiaujant su Lietuvos mokslininkais. Studentai ir dėstytojos apsilankė Augalų fiziologijos laboratorijoje. Laboratorijos darbuotojai aprodė šiuolaikinę mokslinę bazę. Jaunoji mokslininkė doktorantė Viktorija Vaštakaitė supažindino prie laboratorijos įrengtu fitotroniniu kompleksu su 10 klimato kamerų, eksperimentiniais šiltnamiais, vegetacine aikštele. Fitotrone bei šiltnamiuose įdiegti progresyvūs diodinio apšvietimo prototipai. Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama fotosintetinės pigmentų sistemos, fitohormonų sistemos, cukrų ir kitų metabolitų, šviesos spektro ir srauto vaidmeniui skirtinguose žydėjimo iniciacijos tarpsniuose tyrimams.  Taikomieji fiziologiniai tyrimai gali efektyviai prisidėti prie sodo ir daržo augalų produktyvumo didinimo bei daržovių kokybės gerinimo problemų sprendimo. Biochemijos ir technologijos laboratorijos darbuotojai supažindimo  su vaisių, uogų ir daržovių kokybės tyrimais, jų laikymo ir perdirbimo būdais, biologiškai vertingų produktų kūrimu, panaudojant sodo ir daržo augalų bioįvairovę. Laboratorija tiria sodo ir daržo  augalų biocheminę sudėtį bei biologiškai aktyvias medžiagas, prieskoninių augalų chemines bei technologines savybes, nustato optimalias įvairių sodo ir daržo augalų produkcijos laikymo sąlygas, tiria vaisių, uogų ir daržovių perdirbimo procesus, kuria naujus, ES reikalavimus atitinkančius produktus, tobulina augalų cheminės sudėties tyrimo metodus, kaupia cheminės sudėties duomenis. Esame dėkingi LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriui dr. Audriui Sasnauskui ir instituto darbuotojams už svetingumą, įdomias paskaitas bei ekskursiją, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijų katedra