Besibaigiant kovo mėnesiui Agrotechnologijų fakultete Agroverslo technologijų studijų programos studentams paskaitas skaitė Aleksandro Stulginskio universiteto profesorė dr. Honorata Danilčenko ir žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorė profesorė Elvyra Jarienė. Agroverslo technologijų studijų programoje dėstomas dalykas –  žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas. Profesorės skaitė paskaitas augalų produktų brandos vertinimo, derliaus nuėmimo, procesų, vykstančių transportuojant augalines žaliavas ir produktus, temomis. Atliko praktinius darbus: nustatė žemės ūkio produktų sunokimo laipsnį  pagal tam tikrą metodiką, skaičiavo nuostolių augalinės žaliavos laikymo metu. Studentams teko skanauti prof. dr.  Honoratos Danilčenko ir prof. dr. Elvyros Jarienės atvežtus daigintus grūdus.

Agroverslo technologijų studijų programos studentams labai svarbu tapti gerais maisto žaliavų kokybės ir saugos specialistais, žinančiais šių žaliavų įvairovę ir cheminę sudėtį, auginimo technologijas, gebančiais analizuoti jų kokybinius pokyčius, taikančiais įgytas žinias profesinėje karjeroje. Agroverslo technologijų studijų programos studentai kaip tik šiuo metu mokosi modeliuoti maisto žaliavų kokybę, identifikuoti ir analizuoti problemas, susijusias su maisto žaliavų laikymu, apdorojimu, mokosi suprasti maisto žaliavų kokybės ir saugos svarbą žmonių gyvenimo kokybei. Glaudus ir šiltas bendradarbiavimas tarp aukštųjų mokyklų turi kilnų tikslą – kuo geriau ir profesionaliau paruošti  specialistus.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros
lektorė Edita Kristina Kaurynienė