Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Agroverslo technologijų studijų programos studentai 2016 m. balandžio 29 d. lankėsi Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre. Bendradarbiaudama su ŽŪIKVC Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus vadovu Rolandu Mikaliūnu, susitikimą organizavo Agroverslo technologijų studijų programos lektorė Edita Kristina Kaurynienė.

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras  yra iš valstybės turto įsteigta įmonė. Įmonės savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Žemės ūkio ministeriją. ŽŪIKVC savo veikla siekia užtikrinti Ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų efektyvų veikimą ir dalyvauti paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, kūrimo procesuose, taip pat siekia didinti teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų apimtį, efektyvumą ir teikiamos informacijos operatyvumą. Įmonei vadovauja generalinis direktorius Sigitas Puodžiukas.

Agroverslo technologijų studijų programos pirmakursius R. Mikaliūnas supažindino  su centro veikla. ŽŪIKVC Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus vadovo pavaduotojas Antanas Liveikis  papasakojo, kaip  tvarkoma  ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo sistema, kaip administruojamos tiesioginės išmokos už gyvulius, kaip išduodami galvijų pasai galvijų laikytojams. Veislinių gyvulių skyriaus vadovo pavaduotoja Donata Navickienė pristatė gyvulių veislininkystės informacinę sistemą (GYVIS) bei pieninių galvijų (PGVP), mėsinių galvijų (MDVP), arklių (ARVP), avių (AVP), ožkų (OVP), kiaulių (KVP) posistemius, padovanojo šiųmetinį kontroliuojamų karvių bandų produktyvumo apskaitos žurnalą.  Paraiškų priėmimo informacinės sistemos administravimo poskyrio vyresn. specialistas Alvydas Milius vaizdžiai pademonstravo, kaip administruojama paraiškų priėmimo informacinė sistema, pateikė statistinę informaciją apie deklaruojamus pasėlius ir jų plotus.

Studentai susidomėję klausėsi pranešimų, pateikė klausimų, ypač apie arklių registravimą, ženklinimą bei pasų išdavimą arkliams

Nuoširdžiai dėkojame Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui,  Agrotechnologijų fakulteto socialiniam partneriui,  ŽŪIKVC Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus vadovui Rolandui Mikaliūnui ir pranešėjams už tokį gražų priėmimą.

Agroverslo vadybos studijų programos lektorė
Edita Kristina Kaurynienė