Lapkričio 21 d. Agroverslo studijų programos studentai vyko į Kauną. Studentai kartu su gyvulininkystės dalykų lektore Edita Kristina Kauryniene apsilankė UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijoje, kurios pagrindinė veikla – visų veislininkystės tikslais tiriamų pieninių gyvūnų pieno mėginių sudėties ir kokybės bei pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimai. UAB „ Pieno tyrimai“ projektų vadovė Gintarė Pieškienė studentams  skaitė paskaitą apie įmonės veiklą bei įmonėje atliekamus tyrimus, pravedė ekskursiją po laboratoriją. Paskui  Agroverslo technologijų studijų programos studentai lankėsi LSMU Veterinarijos akademijos muziejuje. Čia jie klausė muziejaus vedėjos Linos Baršauskienės paskaitos apie gyvulininkystės bei veterinarijos raidą Lietuvoje, susipažino su muziejaus eksponatais. Išvykos metu studentai  bendravo ir su Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslo bei Veterinarijos fakultetų prodekanais. Baigdami turiningą dienos ekskursiją studentai ir lektorė E.K. Kaurynienė apsilankė stambiųjų gyvūnų klinikoje, kurioje ekskursiją pravedė klinikų direktoriaus pavaduotojas dr. Antanas Banys. Jis studentus supažindino su klinikomis,  papasakojo apie žirgų, galvijų, avių, ožkų ir kitų stambiųjų gyvūnų ligas, klinikoje atliekamas chirurgines, akušerines, ortopedines operacijas, diagnostinius laboratorinius tyrimus. Džiaugiamės, kad Vilniaus kolegija su LSMU Veterinarijos akademija išlaiko ilgus bendravimo ir bendradarbiavimo santykius. Toks bendradarbiavimas yra tolimesnė galimybė keistis patirtimi mokslo ir mokslinių tyrimų srityse.