2016 m. balandžio 21 d. Agroverslo technologijų studijų programos studentai lankėsi  Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijoje, kuri kontroliuoja priimamų, saugojamų, parduodamų intervencinio pirkimo, valstybės rezervo grūdų kokybę, taip pat atlieka augalų veislių, kasmetinius grūdų derliaus, arbitražinius kokybės tyrimus, tiria ūkio subjektų pristatomų sėklų, varpinių ir ankštinių javų grūdų, jų produktų, aliejingųjų sėklų ėminių kokybę, išduoda ISTA tarptautinius sėklų sertifikatus.

Laboratorijos specialistai pristatė ėminių ėmimo, švarumo ir kitų rūšių sėklų skaičiaus nustatymo, daigumo,  gyvybingumo, drėgnumo,  1000 sėklų svorio tyrimus.

Laboratorijos specialistai atlieka augalininkystės produktų kokybės tyrimus: fizikinius (priemaišų kiekio, hektolitro masės, 1000 sėklų svorio, užkrėstumo aruodiniais kenkėjais ir kt.); cheminius (baltymų, krakmolo, ląstelienos, pelenų, sedimentacijos rodiklio, aliejaus kiekio ir rūgštingumo, eruko rūgšties, sedimentacijos rodiklio, mikotoksinų – aflatoksino B1, ochratoksino A, deoksinivalenolio, zearalenono kiekio, kt.); fizikinius-cheminius (kritimo skaičiaus, šlapiojo glitimo kiekio ir kokybės ir kt.); reologinius (savybių nustatymas alveokonsistografu, farinografu);  radiologinį (Cs137 aktyvumo tyrimas gama radiometru).

Laboratorijos specialistų kompetenciją patvirtina puikūs tarptautinių tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų rezultatai.