2017 m. spalio 5 d. Kauno kolegijoje vyko tarptautinė konferencija „Tarptautinė patirtis tausojančiam gyvulininkystės ūkiui“. Konferenciją organizavo Kauno kolegija, o renginį rėmė LR Žemės ūkio ministerija. Ši konferencija buvo vykdoma pagal Žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros skatinimo programos (0101) priemonę „Parama žinių perdavimo ir informavimo veiklai finansuoti“ (01 001 01 01 27). Konferencijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Agroverslo technologijų studijų programos studentai bei Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros dėstytojos doc. dr.  Gražina Palaitytė, Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė.

Tarptautinėje konferencijoje sveikinimo žodį tarė Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedros vedėja Ina Živatkauskienė ir projekto vadovė dr. doc. Daiva Ribikauskienė.  Konferencijoje pranešimą apie Lenkijos vietinių galvijų produktų kokybę ekologiniuose ūkiuose skaitė Varšuvos gyvybės mokslo universiteto dr. Beata Grzegrzolka, apie gyvūnų gerovę kalbėjo LSMU ir kolegijos doc. dr. Vytautas Ribikauskas. Profesorius Andriy Getya iš Ukrainos gyvybės ir aplinkos mokslų universiteto aiškino, kaip vykdoma ekologinės produkcijos gamyba, produktų importas ir eksportas Ukrainoje, prof. Tatjana Tambovceva iš Rygos technikos universiteto kalbėjo apie ekologinio žemės ūkio plėtrą Latvijoje. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorė Edita Kristina Kaurynienė supažindino konferencijos dalyvius su biodinaminio ūkininkavimo judėjimu Lietuvoje, o Kauno kolegijos doc. dr. Daiva Ribikauskienė – su nacionalinės kokybės produktų gamyba mūsų šalyje. Mokslininkė dr. Jazmine Peschke iš Šveicarijos kalbėjo apie mitybos kryžių.

Kadangi konferencijoje dalyvavo ne tik Kauno ir Vilniaus kolegijų studentai, bet ir ūkininkai, LR žemės ūkio ministerijos, ŽMMC, „Ekoagros“ darbuotojai, „Biodinamika LT“ prezidentė Rasa Čirienė ir kitų žemės ūkio asociacijų nariai, tai  tuo pačiu metu buvo teikiamos privačios konsultacijos, sprendžiamos praktinės užduotys, daug diskutuojama. Agrotechnologijų fakulteto studentai aktyviai dalyvavo   diskusijoje, uždavė daug klausimų. Tikimės, kad ir toliau bendradarbiausime su Kauno kolegijos dėstytojais. Esame kolegoms dėkingi už šiltą ir nuoširdų priėmimą.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra