Lapkričio 23 d. Agroverslo technologijų studijų programos studentai buvo mokomi bei konsultuojami  kompiuterinės ūkio valdymo programos e-GEBA Gyvulininkystės modulio klausimais. Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros gyvulininkystės dalykų lektorės Editos Kristinos Kaurynienės  iniciatyva seminarą – konsultaciją organizavo Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Studentus konsultavo Agrotechnologijų fakulteto socialinio partnerio Všį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus vadovė Reda Milčiuvinienė. Konsultantė supažindino studentus ir dėstytoją su unikalios kompiuterinės ūkio valdymo programos atnaujinimu – „e-GEBAGyvulininkystė, kuri skirta efektyviai planuoti ir valdyti gyvulininkystės ūkio veiklą. Buvo aiškinamasi, kaip pateikiami duomenys apie ūkio valdytoją, suvedama informacija apie ūkyje turimą techniką, įrangą ir atliekamus darbus, ūkio gyvūnų duomenys, gyvulio ir bandos kortelės sudarymas, gyvulių šėrimo grupių ir gyvulių judėjimo planai. Dalyviai buvo supažindinti su gyvulių ir bandos atnaujinimo išlaidų skaičiuokle, kaip matomi programoje pašarų kiekiai, likučiai sandėlyje, sudaromi racionai skirtingoms gyvulių grupėms, apskaičiuojamas reikiamo pašaro kiekis bei jam išauginti reikalingas plotas,  kaip vykdoma pieno apskaita, pieno rodiklių analizė skirtingais laikotarpiais, pieno savikainos paskaičiavimo galimybės, kaip pateikiama informacija apie kontrolinius melžimų duomenis, kokios yra mėšlidžių ir srutų rezervuarų talpos skaičiuoklės. Buvo formuojamas pieno apskaitos žurnalas, analizuojami rujos, sėklinimo rezultatai ir giminingo veisimo laipsnis. Buvo planuojamas pakaitinei bandai reikalingo prieauglio skaičius. Studentai taip pat analizavo, kaip suvedama informacija apie gydomus gyvulius bei susirgimus, kaip vykdoma  sveikos bandos statuso būklės analizė. Agroverslo technologijų studijų programos studentai sprendė užduotis, formavo ūkiui reikalingas ataskaitas: bandos struktūros, šėrimo grupių, pašarų sandėlio, mėšlo paskaitos, bandos reprodukcijos ir kt. Studentams buvo puiki galimybė prisiminti ir atnaujinti žinias pirmame ir antrame kurse dėstytuose dalykuose: ūkinių gyvūnų genetikos ir veisimo, mitybos ir pašarų apskaitos, ūkinių gyvūnų laikymo ir higienos bei žemės ūkio produktų kokybės, perdirbimo ir laikymo procesų modeliavimo ir kt. Tokia programa būsimiems žemės ūkio specialistams ateity palengvins ūkio valdymą, darbų bei išteklių pasiskirstymą. E-GEBA– Všį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) kompiuterinė ūkio valdymo programa, sukurta remiantis ilgamete darbo patirtimi, geriausia tarptautine praktika ir Lietuvos mokslininku rekomendacijomis.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra