Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Agroverslo technologijų studijų programos studentai Kristina Šutaitė ir Dariuš Bužiski pagal Erasmus + programą atliko baigiamąją praktiką Ingo Stoll avininkystės ūkyje, Vokietijoje. Erasmus + programą Agrotechnologijų fakultete koordinuoja Nijolė Ružienė, o Agroverslo technologijų studijų programos baigiamajai praktikai vadovauja lektorė Inga Jančauskienė. Pagal baigiamosios praktikos programą studentai atliko visas praktines užduotis bei vokiečio ūkininko lietuvės žmonos Ritos Stoll pavestas užduotis. Agrotechnologijų fakulteto  lektorė Edita Kristina Kaurynienė studentus nuolat konsultavo avių auginimo ir vokiečių kalbos klausimais.  Ūkininkai pirmą kartą turėjo studentus praktikantus iš Lietuvos, tad kilus klausimams Ingo ir Rita Stoll skambindavo lektorei. Edita Kristina Kaurynienė  bendravo ir su kitais Vokietijos ūkininkais, sprendė profesinės veiklos bei baigiamųjų praktikų atlikimo galimybes. Tad šiuo metu Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra turi geras žemės ūkio praktikos vietas Vokietijoje.

Vilniaus kolegijos studentai Kristina ir Dariuš pilni įspūdžių, patenkinti gyvenimo ir darbo sąlygomis. Praktikos metu studentai prižiūrėjo, šėrė, ženklino, stebėjo ir padėjo ėriuotis ėriavedėms, rūpinosi tik ką gimusiais ėriukais, dalyvavo veislinių avių pardavimo aukcionuose, ūkyje dirbo su žemės ūkio technika. Vokietijos ūkininkai liko patenkinti Vilniaus kolegijos studentais. Studentų gyvenimas Vokietijoje apsiribojo ne vien atliekama praktika, ūkininkai juos supažindino su Greifsvaldo regiono istorija, miesteliais. Apie Vilniaus kolegijos  studentų praktiką Ingo Stoll ūkyje rašė regioninis vokiečių laikraštis. Baigiamosios praktikos metu Vokietijoje  Kristina Šutaitė ir Dariuš Bužinski ne tik parašė išsamią baigiamosios praktikos ataskaitą, bet ir sukaupė savo diplominiams bakalauriniams darbams daug informacijos apie ūkinių gyvūnų auginimą. Linkime studentams gerai parašyti baigiamuosius darbus bei sėkmingai baigti Agroverslo technologijų studijas. Tikimės, kad šis gražus bendradarbiavimas su Vokietijos ūkininkais nenutrūks, tuo labiau, kad Erasmus+ programa padeda įgyvendinti  Agroverslo technologijų studijų programos rezultatus.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros
lektorė Edita Kristina Kaurynienė