Š. m. gruodžio 10 d. Agroverslo technologijos studijų programos studentai: Ina Grecka, Liudas Bartkevičius, Ailantas Sutkus ir Deimantas Patiejūnas dalyvavo Kauno kolegijos (Lietuva) ir Varšuvos gyvybės mokslų universiteto (Lenkija), organizuotame tarptautiniame studentų profesinio meistriškumo konkurse „Agrotechnologas 2020“.

Šio konkurso tikslas – ugdyti studentų kūrybiškumą, teorinių bei praktinių įgūdžių taikymo ir komandinio darbo kompetencijas, skatinti studentų domėjimąsi agroinovacijomis, žemės ūkio technologijomis ir aplinkosauga, plėtoti profesinius gebėjimus tvarios žemdirbystės, ekologinio ūkininkavimo srityse.

Konkurso dalyviai varžėsi nuotoliniame protmūšyje (angl. brainstorm), kurio metu pateikė savo idėjas, koncepcijas, rekomendacijas kaip galima mažinti dirvožemio eroziją, derlingo sluoksnio praradimą, neigiamą žmogaus veiklos poveikį aplinkai.