Agroverslo technologijos studijų programos antro ir trečio kurso studentams dėstomi biotechnologijos ir žemės ūkio produktų kokybės, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimo dalykai yra sunkiai išsisavinami ir sunkiai suprantami. Džiugu pranešti, kad  Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorės Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė derina paskaitas bei praktikas su LSMU Gyvulininkystės institute bei Lietuvos  Vartotojų institute vykstančiais renginiais.

Pirmosios Agroverslo technologijų studijų programos laidos studentai studijuodami biotechnologiją,  prieš išvykdami į baigiamąją praktiką, lankėsi LSMU  Gyvulininkystės institute, kuris yra Agrotechnologijų fakulteto socialinis partneris. Studentai susipažino su instituto mokslininkais dr. Violeta Juškiene, dr. Rūta Šveistiene, dr. Rasa Nainiene, hab. moksl. dr. Vidmantu Pilecku.

Dr. R. Nainienė studentams papasakojo apie instituto gyvūnų reprodukcijos skyriaus mokslinę veiklą. Habil. moksl. dr. V. Pileckas pasakojo studentams apie gyvūnų dirbtiną sėklinimą, kriokonservavimo procesus, gyvūnų ovocitų vystymosi tyrimus, aprodė laboratoriją, supažindino su įranga, pristatė projektinę veiklą. Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos pirmininkė, mokslininkė dr. Rūta Šveistienė supažindino studentus su genofondiniais gyvūnais: arkliais, avimis, šunimis ir kt. Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras koordinuoja žemės ūkio paskirties gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir tyrimų darbus bei saugo ūkinių gyvūnų genetinę medžiagą. Studentams labai patiko Lietuvos žemaitukai, vietinės šiurkščiavilnės avys. Jaunimas sprendė praktines užduotis.

Agroverslo technologijos studijų programos studentai taip pat dalyvavo Lietuvos vartotojų instituto surengtoje konferencijoje „Maisto švaistymas namų ūkiuose: kaip didinti problemos supratimą“. Konferencijoje tema „Negalime delsti: maisto švaistymo mažinimo strategija ES“ pasisakė Vytenis Andriukaitis,  Europos Komisijos narys, atsakingas už visuomenės sveikatą ir maisto saugą. Tema  „Brangus, bet nuvertintas: apie maisto vertę“ kalbėjo Zita Čeponytė, Lietuvos vartotojų instituto prezidentė. Apie  maisto švaistymo išsivysčiusiose šalyse ir poveikį besivystančioms šalims,  pasakojo Robert van Otterdijk, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) pareigūnas. Renginyje tema  „Vartotojai ir maisto švaistymas: nieko čia nepadarysi?“ kalbėjo  Sophie Hieke, Europos maisto informacijos tarybos (EUFIC) vartojimo tyrimų vadovė. Kitos konferencijoje įdomios temos buvo tokios: „Kaip paveikti vartotojų elgseną siekiant mažinti maisto švaistymą“, „Kaip žmonėms paaiškinti, kas yra tausojantis maisto vartojimas: Nyderlandų patirtis“, „Sėkmingos komunikacijos atvejis: maisto švaistymo mažinimo kampanija „Puikus maistas, ačiū!”.

Lietuvos vartotojų instituto suburtą 6-ių šalių maisto tausojimo iniciatyvą remia Europos Sąjunga. Projektas (2017-2020) įgyvendinamas Bulgarijoje, Estijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje. Juo siekiama šviesti visuomenę tausaus maisto vartojimo temomis globaliame kontekste. Džiugu, kad konferencijoje dalyvavo Agrotechnologijų fakulteto prodekanė Nemira Dirmontaitė, Maisto technologijų katedros vedėja Laimutė Milašienė, lektorė Vilma Gudžiūnaitė, lektorė Dalia Karlaitė ir kt.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorė
Edita Kristina Kaurynienė