2017 m. gegužės 26 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Agroverslo technologijos studijų programos AT15 grupės studentai Vita Barzdaitė,  Tomas Gluchovas, Antanas Kareiva, Antanas Kurkianecas dalyvavo tarptautiniame konkurse „Agrotechnologas 2017“, kurį organizavo Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra kartu su Latvijos žemės ūkio universitetu. Konkurso tikslas – skatinti studentų domėjimąsi naujausiomis žemės ūkio technologijomis, plėtoti profesinius jų gebėjimus ekologinio ūkininkavimo bei panašiose srityse, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis bei žemės ūkio įmonėmis.

Pirmajame etape, kuris vyko kovo 20 d., konkurso dalyviai nuotoliniu būdu laikė testą, kurį sudarė 40 klausimų. Testo užduotys, buvo susietos su dirvožemio ekosistemų, žemės ūkio technikos, augalų mitybos ir apsaugos bei aplinkosaugos klausimais, pateikiamos anglų kalba.

Antrajame konkurso etape dalyviai turėjo atpažinti augalų sėklas, lapus, ligas iš laboratorijoje pateiktų pavyzdžių. Vėliau konkursas vyko Arūno Martinėlio biodinaminiame ūkyje Širvintų rajone. Čia studentai susipažino su ūkio specifika, atliko kitas jiems paskirtas užduotis: nustatinėjo pasėlių bei obelų augumą, produktyvumą, dirvožemio sąlygas.

Studentams įteikti konkurso organizatorių padėkos raštai.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra