Gruodžio 15 d. Agroverslo technologijų studijų programos studentai dalyvavo nuotoliniame seminare „Žemės ūkio veiklos rizikų valdymas“. Jį vedė Agrotechnologijų fakulteto socialinis partneris, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas, kooperatyvo „Šiaulių aruodas“ valdybos pirmininkas Raimundas Juknevičius. Pranešėjas dalinosi praktine savo ilgamečio ūkininkavimo patirtimi. Jis studentams pasakojo apie vidines ir išorines žemės ūkio veiklos rizikas, jas iliustravo gausiais pavyzdžiais.  Lektorius akcentavo kooperacijos svarbą valdant rizikas. Viena iš pagrindinių lektoriaus minčių,  kad rizikas žemės ūkio versle privaloma priimti kaip neišvengiamą dalyką. Su jomis reikia „susidraugauti“ bei jas valdyti, o ne ignoruoti, vėliau „gesinant gaisrus“.

Seminaro moderatorius – Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra.