Rugsėjo 15 dieną VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Žmogiškųjų išteklių vystymo skyriaus specialistė Giedrė Butkienė  susitiko su Ekonomikos fakulteto dekane dr. Aušra Liučvaitiene, Agrotechnologijų fakulteto prodekane Ramune Vanagaite, ir Studijų skyriaus vedėja Rasa Miakinkoviene, Susitikimo metu buvos aptartas kryptingas bendradarbiavimas, padedantis absolventui ir darbdaviui surasti vieniems kitus. “Svarbu, kad bendradarbiavimas tarp šalių būtų aktyvus ir glaudus. Tik tuomet jis atneš naudos ir mokymo įstaigai, ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai“, – sakė susitikime dalyvavusi Žmogiškųjų išteklių vystymo skyriaus specialistė Giedrė Butkienė.