Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetui suteikė akreditaciją, leisiančią žemės ūkio bendrovėms ir pavieniams ūkininkams teikti konsultacijas apie ekologinę augalininkystę ir gyvulininkystę.