Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarijos katedroje 2024 m. vasario 28‑29 dienomis vyko LSMU Veterinarijos akademijos organizuojami 16 ak. val. mokymo kursai „Mėsinių galvijų veislės, auginimo technologijos ir skerdenų klasifikavimas“. Mokymo kursuose aktyviai dalyvavo Veterinarijos ir Agroverslo technologijų studijų programų studentai.

Kursų metu paskaitas skaitė lektoriai E. Butkienė, V. Gudaitis, A. Stelmokas, R. Andziulytė. Mokymų tematika – mėsinių galvijų veislės, jų vertinimas ir produktyvumo kontrolė. Lektoriai dalinosi savo patirtimi apie mėsinių galvijų bandos valdymą ir veisimą, galvijų grupių sudarymo principus, veisimą pagal eksterjerą, produktyvumą, genominius tyrimus apie karvių ir telyčių kergimą, dirbtinio apvaisinimo taikymą, gimusio veršelio priežiūrą, žolynų paruošimą ganiavai, galvijų šėrimą. Studentai susipažino su priešskerdiminiais veiksniais, turinčiais įtakos galvijų mėsos kokybei. Tai veislė, lytis, auginimo būdas, trukmė, auginimo, transportavimo, skerdimo gerovė.

Renginį organizavo projektų vadovė Žydrūnė Gustauskienė. Išklausiusiems kursus išduoti Žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Visi skaityti pranešimai buvo įdomūs, aktualūs ir naudingi. Norint išvengti nuostolių mėsinių galvijų ūkiuose, tiek ūkininkai, tiek veterinarijos specialistai, tiek gyvulių prižiūrėtojai žinias apie gyvulių šėrimą, laikymą ir veterinarinę profilaktiką turi atnaujinti nuolat. Tikimės, kad mokymuose įgytos žinios Veterinarijos ir Agroverslo technologijų studijų programų studentams bus naudingos pradėjus savarankišką profesinę veiklą.