Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dėstytoja Edita Kristina Kaurynienė 2018 m. rugsėjo 19 d. dalyvavo Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos konferencijoje, skirtoje veiklos 10 –mečiui paminėti. Konferencijos moderatorius buvo LR Seimo narys A. Butkevičius.  A. Butkevičius džiaugėsi argumentuotu ir konstruktyviu bendradarbiavimu su verslo bendruomenės atstovais, siekiant, kad smulkusis ir vidutinis verslas Lietuvoje galėtų klestėti ir vystyti savo veiklą. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė trumpai pristatydama SVV tarybos veiklos dešimtmečio rezultatus, kalbėjo, kad smulkusis ir vidutinis verslas, kuris yra valstybės pagrindas, nori stabilumo ir tęstinumo. Konferencijoje kalbėjo Ūkio ministerijos atstovas, Lietuvos darbdavių konferencijos vadovas D. Arlauskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius G. Česonis, Žemės ūkio ministro patarėjas J. Pupius, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas A. Klerauskas, Lietuvos laisvos rinkos instituto prezidentas Ž. Šilėnas. SVV tarybos valdybos narys, Lietuvos kokybės ir inovacijų asociacijos prezidentas prof. Dalius Serafinas pristatė EKO Lietuva iniciatyvą ir kalbėjo apie tai, kaip pagerinti ekonominę situaciją Lietuvoje.

Konferencijos pabaigoje buvo pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo programos vykdymo.  Apie spaudos konferenciją Seime informaciją galima rasti: https://www.youtube.com/watch?v=wzN6u_E1Z40

 Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorė
Edita Kristina Kaurynienė