Agrotechnologijų fakulteto lektorės Jurgita Lazdauskienė ir Nijolė Ružienė 2017 m. gegužės 8-12 dienomis lankėsi Tarragonos Rovira i Virgili universiteto, kuris šiais metais švenčia 25-erių metų jubiliejų, Chemijos inžinerijos fakultete. Šiame fakultete rengiami chemijos inžinerijos, maisto inžinerijos ir mechanikos inžinerijos specialistai.

Lektorės skaitė paskaitas šio fakulteto Enologijos studijų programos II kurso studentams. Jurgita Lazdauskienė šiomis temomis: Glitimo neturinčios maisto žaliavos; Grikių miltų makaronų, naudojant hidrokoloidus,  gamybos procesas ir kokybės rodikliai; Natūralių dažančių medžiagų panaudojimas makaronų gamyboje. Nijolės Ružienės paskaitos skaitytos temomis: Polifenoliniai junginiai augaliniuose maisto produktuose; Maisto komponentų chemija (natūralūs maisto dažikliai). Po paskaitų dėstytojos asistavo studentų laboratoriniam darbui „Sulfitų kiekio nustatymas vyne“. Studentai atliko iš universiteto soduose užaugintų vynuogių universiteto laboratorijose pagaminto vyno instrumentinę analizę.

Universiteto administracija lektorėms iš anksto parengė vizito programą, kurioje kiekvieną dieną buvo numatyti susitikimai su skirtingų laboratorijų, tyrimų grupių, projektų vadovais. Ypač daug dėmesio buvo skirta chemijos inžinerijos ir maisto inžinerijos laboratorijų ir laboratorinės įrangos pristatymui. Lektorės aplankė maisto procesų, juslinės analizės, mokslinių tyrimų ir kitas laboratorijas, kuriose turėjo galimybę stebėti skysčių pasterizavimo-atšaldymo sistemos darbą, skysčių pavertimo kieta faze (džiovinimo) procesą, liofilizavimo, alkoholio distiliavimo ir kt. procesus. Visos mokslinių tyrimų laboratorijos, kuriose dirba tik profesoriai ir doktorantai, yra akredituotos pagal ISO 9001:2008 standartą. Laboratorijose mokslininkų tyrimų grupės taiko šias inovatyvias technologijas: augalinių aliejų nanodalelių inkapsuliavimas skystose terpėse, bioaktyvių medžiagų frakcionavimas, bioaktyvių junginių išskyrimas iš maisto žaliavos, elektroninės nosies taikymas skirtingų rūšių vynų kvapiųjų medžiagų nustatymui, e-liežuvio taikymas vyno skoninių savybių nustatymui ir daugelį kitų. Mokslinių tyrimų grupės dirba bendradarbiaudamos su Brazilijos, Prancūzijos, Ispanijos universitetais ir verslo įmonėmis. Inovatyvūs maisto mokslo tyrimai ateityje bus pritaikyti maisto produktų gamyboje.

Universiteto dėstytojai pasidalino aktyvių mokymo metodologijų integravimo į inžinerinių studijų procesą patirtimi, ypatingą dėmesį skiriant studentų bendrųjų, socialinių  kompetencijų tobulinimui, vertinimui, įsivertinimui bei tarpdalykinių ryšių užtikrinimui.

Maisto, inovacijų ir inžinerijos tyrimų grupės vadovė Carme Guell mielai sutiko bendradarbiauti su Vilniaus kolegijos dėstytojais, vykdant bendras projektines veiklas.

Parengė lektorės Jurgita Lazdauskienė, Nijolė Ružienė