2023 m. gegužės 22-27 dienomis Agrotechnologijų fakulteto lektorė, Erasmus koordinatorė Nijolė Ružienė ir lektorė Kristina Žilionytė lankėsi Mehmet Akif Ersoy universitete (MAKU) Burduro mieste, Turkijoje. Mehmet Akif Ersoy universitetas įkurtas 2006 m., jis turi 12 fakultetų, 4 mokslinius institutus, jungiančius įvairius tyrimų centrus, 5 mokyklas. Universitetas siūlo 77 bakalauro studijų programas, 85 magistro studijų programas ir 46 doktorantūros studijų programas.  Studentų skaičius bakalauro studijose siekia net 17797.

Universiteto miestelis pasižymi puikia infrastruktūra, studentų patogumui veikia sporto centras, viešbutis, universitetas turi net savo mečetę. Universitetas įkurtas gražioje kalnuotoje vietovėje, 1 km. aukščiau jūros lygio.

Dėstytojos aplankė Veterinarinės medicinos fakultetą, kurio studentams buvo pristatyta Vilniaus kolegija, studijų ir praktikos atlikimo pagal Erasmus+ programą galimybės. Lektorė K. Žilionytė skaitė paskaitas duomenų analizės įrankių naudojimo, duomenų vizualizavimo (MS Excel) temomis, Nijolė Ružienė nagrinėjo polifenolinių junginių įvairovę augalinės kilmės produktuose, pristatė ATF chemijos laboratorijoje atlikto bendrojo polifenolinių junginių kiekio nustatymo uogose rezultatus.  Bendraujant su tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojomis ir fakulteto dekanu, buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės, bendrų projektų, tyrimų vykdymas. Universiteto tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojos su malonumu prisimena Agrotechnologijų fakulteto studentą, atvykusį dalinėms studijoms į Mehmet Akif Ersoy universitetą prieš keletą metų. Buvo nutarta abipusiai skatinti studentų ir personalo judumą.

Veterinarijos fakultetas sudarytas iš 5 skyrių, kurie jungia 21 katedrą.  Vizito metu dėstytojos lankėsi Pagrindinių veterinarijos mokslų skyriaus (Basic VETERINARY SCIENCES) Anatomijos katedroje, Ikiklinikinių mokslų skyriaus Virusologijos katedroje, Mokslo ir technologijų taikymo ir tyrimų centre, gausiai aprūpintame įvairia laboratorine įranga, kuriame vykdomi kosmetinių medžiagų gamyba ir tyrimai (muilo, detergentų ir kt.). Malonu buvo sutikti universiteto dėstytojus, kurie lankėsi Vilniaus kolegijoje.

Lankėmės Maisto higienos ir technologijos centre, kur buvo galima stebėti eksperimentinių, Turkijoje populiarių Sujuk dešrelių gamybą, pieno produktų kokybės tyrimus.

Įdomu buvo aplankyti Veterinarijos kliniką ir ligoninę, kur studentai tobulina praktinius įgūdžius. Ši klinika yra  aprūpinta modernia įranga, turi diagnostikos laboratoriją, yra didžiausia klinika visame regione.

Džiaugiamės suteikta Erasmus+ programos galimybe ne tik pasidalinti žiniomis su užsienio šalies studentais, bet ir pažinti naują kultūrą, patirti šiltą priėmimą universitete, nuoširdų pasidalinimą vykdomos veiklos galimybėmis ir siekį bendradarbiauti.