2016 m. kovo 30 d. Kraštotvarkos katedroje lankėsi moksleiviai iš Vilniaus „Židinio“ gimnazijos.

Susitikimą organizavo Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė. Lektorė moksleiviams papasakojo fakulteto istoriją bei trumpai supažindino su visomis fakulteto studijų programomis.

Kraštotvarkos katedros vedėja doc. dr. Rimantė Kondratienė moksleiviams pristatė Kraštovaizdžio dizaino studijų programą. Docentė moksleivius supažindino su studijų programos studijų formomis bei trukme, programos apimtimi, dėstomais studijų krypties bei specializacijos moduliais, kokios studijų programoje vykdomos praktikos, karjeros galimybėmis. Doc. dr. R. Kondratienė taip pat moksleivius supažindino su geriausiais studijų programos absolventų diplominiais darbais.

Doc. dr. Gražina Palaitytė pristatė Agroverslo technologijų studijų programą, aptarė, kokie yra numatomi šioje studijų programoje rezultatai, ką šioje programoje absolventai gebės ir kur galės įsidarbinti. Įsidarbinimo klausimas buvo populiariausias tarp gimnazijos moksleivių. Moksleiviams buvo parodytos auditorijos, laboratorijos bei mokymosi priemonės. Jie apsilankė ne tik Kraštotvarkos katedros auditorijose, mokomajame augyne, bet ir Veterinarinės medicinos, Maisto technologijos bei Chemijos  katedrose. Apie Veterinarijos studijų programą bei įsidarbinimo galimybes gimnazijos moksleiviams papasakojo lektorė Edita Kristina Kaurynienė. Chemijos katedros lektorė Dalia Židonytė moksleivius susipažindino su mokslo taikomosios veiklos laboratorija, o apie Maisto technologijos programą kalbėjo Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė.

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos vizitinėje kortelėje rašoma apie  šios gimnazijos 60 metų patyrimą formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloje, kad gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymas organizuojamas I-IV gimnazijos klasėse, kuriose dirba kūrybingi, turintys androgogines kompetencijas, mokytojai. Moksleiviai mokosi užsienio (vokiečių, anglų ir rusų) kalbas, geras kompiuterizavimo lygis, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Gimnazija yra centrinėje miesto dalyje, patogus susisiekimas, todėl šios gimnazijos moksleiviai pastebėjo patogumą tęsti studijas Agrotechnologijų fakultete. „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos mokytojas Edvinas Šimulynas, kuris yra taip pat ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas, padėkojo Vilniaus kolegijos dėstytojai Edita Kristinai Kaurynienei už  susitikimo organizavimą bei nuoširdų priėmimą. Tuo pačiu Kraštotvarkos katedra norėtų padėkoti kitų programų vedėjams, dėstytojams, administratoriams ir laborantams už pagalbą vykdant šį renginį: Laimutei Milašienei,  Edita Kristinai Kaurynienei,  Nijolei Ružienei, Daliai Židonytei, Ingai Jančauskienei, Tomui Čižokui, Alinai Rokienei, Dovilei Lobyncevaitei, Jolantai Jurkevičiūtei.

 

Kraštotvarkos katedra