2018 m. gegužės 28 – birželio 1 dienomis Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorės Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė pagal Erasmus + programą skaitė paskaitas Anhalto aukštojoje mokykloje, Vokietijoje.

Jau aštuoneri metai Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas bendradarbiauja su Vokietijos Anhalto aukštąja  mokykla. Anhalto aukštoji mokykla turi 3 fakultetus, kurie išsidėstę Kotheno, Dessau ir Bernburg – Strezfeld  miestų apylinkėse. Glaudus bendradarbiavimo, partnerystės ryšys yra su  Bernburge – Strenzfelde esančiu fakultetu.  Fakultetas turi šias studijų programas: žemės ūkio, ekotrofologijos (maisto technologijų), kraštotvarkos. Šis fakultetas  studentų skaičiumi didžiausias ir populiariausias tarp visų kitų Anhalto aukštosios mokyklos fakultetų. Apie šią aukštąją mokyklą galima pasiskaityti čia: https://www.hs-anhalt.de/.

Lektorė Edita Kristina Kaurynienė žemės ūkio  bakalauro studijų programos studentams skaitė paskaitas apie ūkinių gyvūnų veisimą ir genetiką, laikymą, šėrimą, priežiūrą bei jų gerovę, ekologinį – biodinaminį ūkininkavimą Lietuvoje. Lektorė Inga Jančauskienė kraštotvarkos bakalauro studijų programos studentams pristatė Agrotechnologijų fakulteto retų augalų kolekciją, vieną pirmųjų edukacinių erdvių Vilniuje, pritaikytą visuomenės aplinkosauginiam švietimui, bei saugomų teritorijų sistemą Lietuvoje. Vokietijos Anhalto aukštosios  mokyklos studentai labai domėjosi ūkininkavimu Lietuvoje.

Vizito metu lektorės bendravo su Anhalto aukštosios mokyklos dėstytojais, paskaitų metu lankėsi Rosariume, Burgo miesto Kraštotvarkos parke, kuriame taip pat buvo demonstruojami ir studentų baigiamieji darbai. Profesorius dr. Wolfram Kircher supažindino Vilniaus kolegijos lektores su Berburg-Strenzfeld studentų miesteliu, paaiškino, kokius  mokslinių tyrimus atlieka medelyne, pristatė tyrimų rezultatus bei projektus. Dėstytojos su fakulteto dekane prof. dr. Elena Kashtanova, emeritu prof. dr. Martin Waehner bei lektorėmis dr. Kathleen Fischer ir Katherina Marie Stephan  kalbėjo apie tolimesnį bendradarbiavimą, studijų programų tobulinimą, metodinės medžiagos ruošimą, bendrus projektus bei mokslinius tyrimus, mokslinius straipsnius, studentų ir dėstytojų mobilumą tarp Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto ir  Anhalto aukštosios mokyklos.

Kraštotvarkos ir agroverlo technologijos fakulteto lektorės
Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė