Agrotechnologijų fakulteto konkursų ir atestacijos komisijos posėdis vyks:

2020 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai:

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai Agrotechnologijų fakultete

Katedra Data Valanda Pastabos
Chemijos katedra 2020-06-02 12:00 Nuotoliniu būdu naudojat Microsoft Teams įrankį
Veterinarinės medicinos katedra 2020-06-02 14:00 Nuotoliniu būdu naudojat Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Agrotechnologijų Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

Data Valanda Pastabos
2020-06-11 10:00 Nuotoliniu būdu naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos
komisijos pirmininkė
Nijolė Liepienė.