Agrotechnologijų fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis  dėl  dėstytojų atestacijos vyks 2020 m. gegužės 13 d. (trečiadienį) 10.00 val. Atestuojamo dėstytojo dalyvavimas komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą yra privalomas. Sprendimas priimamas pretendentui nedalyvaujant.
Atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, posėdis vyks  nuotoliniu būdu per  nuotolinio darbo platformą MS Teams. Informaciją dėl prisijungimo prie  nuotolinio darbo platformos pateiksime iš anksto.

Fakulteto konkurso ir atestacijos
komisijos pirmininkė
Nijolė Liepienė