Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis dėl Agrotechnologijų fakulteto dėstytojų atestacijos vyks 2022-05-09 (pirmadienį) 14.00 val. 240 kab.

Atestuojamojo dėstytojo dalyvavimas komisijos posėdyje, svarstant jo kandidatūrą, yra privalomas. Sprendimas priimamas pretendentui nedalyvaujant.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė dr. Nijolė Liepienė