Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė, dr. doc. Gražina Palaitytė, lektorės Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė 2017 m. gegužės 16-19 dienomis dalyvavo tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Nacionalinės ekonomikos vystymosi tendencijos: ekonomikos ir teisės dimensija“, kuri vyko Kijevo verslo ir  teisės kooperacijos institute.  Dėstytojos konferencijoje skaitė pranešimus bei pristatė konferencijos dalyviams Lietuvą, Vilniaus kolegiją bei Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas.

Lektores Kijevo verslo ir teisės kooperacijos instituto ekonomikos katedros vedėja prof. dr. Oksana Sydorenko ir anglų kalbos lektorė Aleksandra Kravčenko supažindino su Ukrainos istorijos momentais bei šių dienų politine situacija Ukrainoje, aprodė Kijevą, muziejus. Konferencijoje įžanginį žodį tarė  instituto rektorė prof. dr. Tatjana Kaminska, taip pat prorektoriai Volodimir Pak, Igor Ochrimenko, Olga Klimenko. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje dalyvavo bei pranešimus skaitė atstovai iš  įvairių 20 užsienio šalių: Lenkijos, Kipro, Makedonijos, Čekijos, Baltarusijos, Slovakijos, Prancūzijos, Vokietijos, Austrijos, Kanados ir kt. Konferencijos vakaronės metu dalyviai buvo supažindinti su ukrainiečių tradiciniais patiekalais, kuriuos buvo paruošę instituto studentai. Patiekalų gausa ir kultūrinė programa: šokiai, dainos, eilės, muzika bajanu, paliko neišdildomą įspūdį. Konferencija buvo transliuojama per Ukrainos TV5 kanalą, kuris yra rodomas visoje Ukrainoje.  Agrotechnologijų fakulteto dėstytojos buvo supažindintos su institute vykdomomis studijų programomis, materialine baze. Ypač buvo domimasi maisto technologijų studijų programa, kuri taip pat vykdoma ir Agrotechnologijų  fakultete. Fakulteto dekanė dr. N. Liepienė su instituto rektore prof. dr. Tatjana Kaminska aptarė tolimesnį bendradarbiavimą, bendrus projektus bei bendrą mokslinę veiklą. Bendradarbiavimo klausimai buvo aptarti su tarptautinio ryšių skyriaus vedėja Diana Charinovič- Javorska ir Oksana Čan – Chi.  Agrotechnologijų fakulteto dėstytojos dėkoja Kijevo verslo ir teisės kooperacijos instituto rektorei prof. dr. rektorei Tatjanai Kaminskai ir visam jos kolektyvui už  priėmimą bei dėmesį, pripildytą ukrainietiško vaišingumo, šilumos ir nuoširdumo.

Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė