2018 m. sausio 11 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė D. Rasimavičienė, organizacinio kūrybiškumo ir viešojo kalbėjimo specialistė, ir Kūrybiškumo ir verslo inovacijų (Creativity and Business Innovations) jungtinės studijų programos kuratorė, Verslo inovacijų katedros vedėja Nida Mačerauskienė, dirbančios pagal unikalią Olborgo universiteto (Danija) mokslininkų sukurtą Creative Platform kūrybiškumo skatinimo metodiką, pasidalijo patirtimi su Agrotechnologijų fakulteto dėstytojais. Dėstytojai dalyvavo individualių ir grupinių kūrybiškų idėjų generavimo mokymuose. Mokymus organizavusių lektorių pritaikytos ir kūrybiškumą skatinančios gudrybės bei užduotys leido dėstytojams nepastebimai sugeneruoti kūrybiškus problemos sprendimo būdus.

Kiekvienas žmogus yra kūrėjas, tik reikia postūmio!

Agrotechnologijų fakulteto administracija