Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijų katedros docentė dr. Inga Jančauskienė ir lektorė Edita Kristina Kaurynienė š. m. gegužės 2 – 7 d. lankėsi Vokietijos Sachsonijos Anhalto aukštojoje mokykloje ir studentams skaitė paskaitas. Lektorė Edita Kristina Kaurynienė skaitė paskaitas Žemės ūkio studijų programos studentams. Pagrindinės paskaitų temos buvo apie ūkinių gyvūnų veislininkystės darbą ir sistemą Lietuvoje bei genofondinių ūkinių gyvūnų išsaugojimą Lietuvoje. Dr. Inga Jančauskienė skaitė paskaitas Kraštovaizdžio architektūros studijų programos bakalauro studijų studentams natūralistinio želdinimo temomis. Dėstytojos taip pat dalyvavo Mitteldeutscher Rinderworkshop kursuose „Ideen und Ansaetze zur Optimierung des Managmentents in rinderhaltenden Betrieben“. Čia buvo skaitomi pranešimai apie pieninių bei mėsinių galvijų auginimo technologiją Vokietijoje, melžiamų karvių laikymą, užtrūkusių karvių mitybos problemas, „ Beef on   Dairy“ sistemos privalumus ir trūkumus, klimato kaitos įtaką Vokietijos žemės ūkiui, gyvulių šėrimui, sveikatingumui, aplinkosaugai. Dėstytojos susipažino su kursų dalyviais bei dalyvavo diskusijose. Kursų metu bei dalyvaujant Anhalto aukštosios mokyklos karjeros ir atvirų durų  dienoje  su fakulteto dekane prof.  dr. Elena Kashtanova,  prof. dr. Haiko Scholz, prof. dr. Kathleen  Schlegel, Katharina Stephan, prof. dr. Wolfram  Kircher dėstytojos iš Lietuvos aptarė tolimesnį bendradarbiavimą bei Erasmus + programos galimybes. Atvirų durų dienoje didelį įspūdį paliko būsimų studentų bei jų tėvų ir senelių dalyvavimas renginyje. Agrotechnologijų fakulteto dėstytojos Inga ir Edita turėjo galimybę pristatyti Vilniaus kolegiją, jos fakultetus, studijų programas. Taip pat buvo diskutuojama apie abiejų šalių studentų apsikeitimą, mokymosi bei praktikos perspektyvas.