Balandžio 3-5 dienomis Vienos technikos universitete, kurio pagrindinis devizas yra „Technologijos – žmonėms“, vyko projekto mokymai dėstytojams, kurių tikslas – sukurti priemonę, palengvinančią chemijos dalykų praktinį mokymą nuotoliniu būdu. Mokymuose dalyvavo Chemijos ir maisto technologijos katedros lektorės Nijolė Ružienė ir Kristina Žilionytė.  Universitetas įkurtas 1815 m. kaip Imperatoriškasis ir Karališkasis politechnikos institutas, o nuo 1975 m. vadinamas Vienos technikos universitetu (angl. TU Wien). Jame studijavo Nobelio chemijos premijos laureatas Richard Zsigmondy, apdovanotas už koloidinių tirpalų heterogeniškos prigimties įrodymus. Mokymai vyko Techninės chemijos fakultete, kuriame studijuoja daugiau nei 1500 studentų. Tris dienas vykusiame renginyje pranešimus skaitė ir praktinius mokymus vedė ne tik Vienos universiteto dėstytojai, mokslo institutų atstovai, bet ir svečiai iš kitų užsienio universitetų. Pranešimų tematika buvo labai įvairi: „Skaitmeninė medija ir chemijos mokymas: asmeninė patirtis, norai ir realybė“,  „iChemLab ir iXam: IT infrastruktūra ir priemonės laboratoriniams kursams ir nuotoliniams egzaminams organizuoti“, „Elektroninės laboratorinio darbo ataskaitos aktualumas bei naudojimo galimybės“, „Chemija 3D: chemijos mokymo gerinimas, naudojant skaitmeninius modelius“, „Kai žodžių neužtenka: atvirojo kodo priemonės, skirtos mokslui ir interaktyviam chemijos mokymui“. Ypač sudomino Vienos universiteto ir „Chemie on Tour“ atstovo pranešimas „Kaip virusas padėjo mums tapti skaitmeniniais“, kurio metu buvo pristatoma, kaip Austrijos mokyklų mokiniai pandemijos metu buvo aprūpinami reagentų ir priemonių rinkiniais chemijos mokymui nuotoliniu būdu. Laboratorinius darbus mokiniai galėdavo atlikti naudodamiesi šiais rinkiniais namuose, gaudami išsamias instrukcijas bei per atstumą stebėdami chemiko atliekamą laboratorinį darbą ir jį atkartodami. Analitinės chemijos instituto darbuotoja pasidalino analitinės chemijos skaitmeninio laboratorinio kurso kūrimo nuo nulio patirtimi.Praktinėje dalyje Vienos technikos universiteto Pastatų ir pramoninės statybos instituto Integruoto planavimo ir pramoninės statybos tyrimų skyriaus atstovas pademonstravo  virtualios realybės taikymą chemijos dalykų dėstyme. Mokslometrijos ir duomenų vizualizavimo paslaugų grupės atstovai pristatė duomenų vizualizacijos erdvės DAVIS koncepciją ir pademonstravo 4,8 m pločio ir 2,7 m aukščio 3D sieną, leidžiančios rodyti VR pristatymus, naudojant 3D akinius, pasakojo apie tokios sienos taikymo mokymui galimybes. Šioje erdvėje prieš 3D sieną yra liečiama video siena, kuri naudojama kaip bibliotekos išteklių erdvė. Leobeno kalnakasybos ir metalurgijos universiteto Fizikinės chemijos katedros atstovas demonstravo virtualios realybės galimybes chemijos mokyme, buvo galima stebėti cheminės reakcijos 3D vizualizaciją. Slovakijos technologijos universiteto ir Latvijos universiteto dėstytojai pasidalino skaitmeninių priemonių naudojimo patirtimi ir pavyzdžiais, mokant chemijos nuotoliniu būdu.Renginį vainikavo apsilankymas vieno iš pop meno pradininkų Roy Fox Lichtenstein darbų parodoje, eksponuojamoje Vienos muziejuje Albertina.

Pagrindinis projekto tikslas – ieškoti tinkamo požiūrio į skaitmeninę chemijos transformaciją, plėtoti skaitmeninę pedagogiką, mišraus mokymo nuostatas, sukurti DISTINCT platformą.

Projekto koordinatorius – Krokuvos Jogailos universitetas (Lenkija). Partneriai: Bolonijos universitetas (Italija), Vienos technikos universitetas (Austrija), Latvijos universitetas, Europos chemijos teminių tinklų asociacija (Belgija) ir Vilniaus kolegija.

Dalyvaudamos šiuose mokymuose Chemijos ir maisto technologijos katedros lektorės Nijolė Ružienė ir Kristina Žilionytė pagilino ne tik teorines žinias, bet ir gavo naujų praktinių gebėjimų.