Lapkričio 23-26 dienomis Agrotechnologijų fakulteto Studijų skyriaus vedėja, lektorė Rasa Miakinkovienė, skyriaus vadybininkė Asta Mikėnienė ir raštinės vedėja Rasa Burneikienė dalyvavo stažuotėje Lomžos Agroverslo aukštojoje mokykloje, Lenkijoje. Vizito tikslas – įgyti praktinių įgūdžių, tinkamų darbui ir profesiniam tobulėjimui.

Stažuotės metu pasidalijome dokumentų rengimo ir valdymo patirtimis, aptarėme darbo Studijų skyriuje metodiką, susipažinome su aukštosios mokyklos materialine studijų baze, aplankėme laboratorijas, biblioteką.

Su Lomžos Agroverslo aukštosios mokyklos administracijos atstovais diskutavome apie efektyvias studentų pritraukimo studijuoti, studentų pasitraukimo iš  studijų valdymo priemones, specialybių poreikį rinkoje, vidinės komunikacijos tobulinimo gerąją patirtį, aptarėme galimus pažangesnius darbo organizavimo Studijų skyriuje metodus, efektyvius komandinio darbo organizavimo aspektus.

Stažuotė suteikė galimybę įgyti profesinių žinių ir kompetencijų, stiprinti glaudų bendradarbiavimą su Lomžos Agroverslo aukštąja mokykla bei aptarti gaires strateginei partnerystei plėtoti.

„Erasmus+“ stažuotės dalyvės