2016 m. lapkričio 20 d. – gruodžio 1 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto darbuotojai: Inga Jančauskienė, Tomas Čižokas, kartu su studentėmis: Rūta Einoryte, Vita Barzdaite, Migle Balčiūnaite ir Deimante Janulyte, dalyvavo tarptautiniame Multilingual United jaunimo mainų projekte Atėnuose, Graikijoje.
Pagal Europos kalbų politiką, gimtoji kalba reikalinga identitetui, anglų kalba – komunikacijai, o norint būti tikru europiečiu reikia mokėti dar bent vieną ar dvi kalbas. Todėl pagrindinis projekto tikslas – parodyti jaunimui, jog geras užsienio kalbos mokėjimas yra didelis pranašumas ieškant darbo, bendraujant, orientuojantis svetimoje šalyje, vienos ar dviejų Europos kalbų (be anglų) mokėjimas rodo ir žmogaus išsilavinimą.
Projekto metu studentai iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Rumunijos, Austrijos ir Graikijos praktinių  užsiėmimų metu mokino savo gimtosios kalbos, bendravimo pagrindų, supažindino su savo šalies kultūra, istorija. Dalyviai susipažino su Europos šalių kalbų įvairove, ieškojo panašumų ir skirtumų šių kalbų pasaulėvaizdyje.
Bendraudami ir pažindami vieni kitus, kūrybinėse dirbtuvėse atlikome keletą meno, skaitmeninių ir foto-balso kūrinių, susijusių su projekto tema.
Projekto metu buvo naudojami neformalaus ugdymo metodai, kurie padėjo „apšilti“ grupėje („laužyti ledus“), įsiminti vardus, susipažinti, skatinti grupės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, dirbti pasirinkta tema, gilintis į save, įsivertinti veiklą ir atsisveikinti.
Taigi, užsienio kalbų mokėjimas naudingas tiek profesiniu, tiek praktiniu požiūriu.

Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijų
lektorė Inga Jančauskienė