2016 m. gegužės 5 d. Utenos kolegijoje vykusioje studentų tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Šalis, kurioje gyventi gera“ dalyvavo ir pranešimą „Polifenolinių junginių ir antocianinų kiekio nustatymas skirtingų rūšių uogose“ skaitė Studentų mokslinės draugijos narė, Cheminės analizės studijų programos studentė Gintarė Montvilaitė. Gintarė pristatė Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje UV/RŠ spektrofotometrijos metodu atlikto polifenolinių junginių ir antocianinų kiekio šaldytuose uogose tyrimo rezultatus.

Chemijos katedra