Jau viduramžiais pilies gynėjai ypač saugodavo geriamo vandens šulinį, nes užkrėtus geriamąjį vandenį, pilį galima buvo paimti be šturmo. Geriamasis vanduo, kaip strateginės reikšmės objektas, išlieka ir mūsų laikais, todėl tokia svarbi yra jo kokybės kontrolė.

Kiekvienas cheminis tyrimas prasideda nuo teisingo mėginio atrinkimo ir jo paruošimo analizei. Kaip geriamasis vanduo ruošiamas tyrimui antrakursiai chemikai stebėjo UAB ,,Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens laboratorijoje. Laboratorijos vadovė dr. Diana Uždavinienė geografinėje informacinėje sistemoje (GIS) parodė studentams Vilnių juosiantį vandenviečių tinklą, iš kurio vanduo tiekiamas miestiečiams, papasakojo, kokį kelią vanduo nueina nuo gręžinio iki vartotojo čiaupo, supažindino studentus su geriamajam vandeniui keliamais reikalavimais, seniausioje, ant Vilnios upės kranto esančioje, pirmojoje Vilniaus vandenvietėje pademonstravo vandens kokybės užtikrinimo sistemas.

Studentai turėjo galimybę pamatyti ir pirmąjį  dar viduriniaisiais amžiais domininkonų ordino vienuolių rūpesčiu paklotą Vilniaus vandentiekį, vartė miesto magistrato knygas, saugomas UAB ,,Vilniaus vandenys“ muziejuje.

Daugelis studentų jau praktinio užsiėmimo metu išreiškė norą toliau gilinti savo įgūdžius geriamojo vandens kokybės kontrolėje tam, kad sostinėje studijų metais įgytą patirtį galėtų parvežti į gimtuosius miestelius.

Lektorė Sigita Švedienė