ATF dėstytojai spalio 28 d. kvalifikaciją tobulino dalyvaudami mokymuose „Fermentuotų produktų sauga ir inovacijos”, kurie buvo organizuoti įgyvendinant KTU Maisto institutui projektą „Biologinių metodų taikymas ūkiuose ir mažose įmonėse gaminamų fermentuotų produktų saugai ir kokybei užtikrinti”.

Seminaro lektorius, KTU Maisto instituto mokslo darbuotojas dr. Raimondas Narkevičius pasakojo apie biologinius metodus, pagrįstus technologijomis, įgalinančiomis užtikrinti tradicinių ir inovatyvių fermentuotų daržovių produktų saugą bei kokybę. Seminaro metu kalbėta apie mikrobiologinius, fizinius, cheminius rizikos veiksnius, fermentuotus daržovių produktus gadinančius mikroorganizmus, fermentuotų produktų mikrobiologinės saugos užtikrinimo problemas. Supažindino su  fermentuotų daržovių ir vaisių produktų gamyboje taikomais technologinio proceso parametrais, technologine įranga, biologinių veiksnių taikymo technologijomis, plovimo, dezinfekavimo operacijomis, siekiant užtikrinti galutinių fermentuotų produktų saugą bei kokybę. Pranešėjas pasidalino savo patirtimi maisto mokslo ir technologijų srityje bei atsakė į dėstytojų pateiktus klausimus.

Chemijos ir maisto technologijos katedra