Agrotechnologijų fakultete spalio 25 d. vyko įdomus ir svarbus  ūkininkams, veterinarijos specialistams, dėstytojams, studentams seminaras „Skystos formos mikroelementų ir jų mišinių panaudojimas galvijų produktyvumo didinimui ir produkcijos kokybės gerinimui“. Seminarą pagal projektą organizavo LSMU Gyvulininkystės instituto mokslininkai bei darbuotojai.  Seminarą vykdyti padėjo Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorės Edita Kristina Kaurynienė, Inga Jančauskienė bei docentė dr. Gražina Palaitytė. Renginyje dalyvavo agroverslo technologijų studijų programos dėstytojai bei nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. LSMU GI vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Jonas Kutra seminaro dalyvius supažindino su vykdomu projektu bei skaitė pranešimą apie skystos formos mineralinių papildų panaudojimą gyvulininkystėje. LSMU GI vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Virginijus Uchockis aiškino, kaip galima pritaikyti mineralinius papildus, kokias pasirinkti šėrimo technologijas produktyvioms melžiamoms karvėms, kaip subalansuoti racionus. Agroverslo technologijų studijų programos studentai turėjo progą prisiminti lektorės Editos Kristinos Kaurynienės paskaitas apie ūkinių gyvūnų mitybą ir pašarų apskaitą. LSMU GI vyresnysis mokslinis darbuotojas dr. Remigijus Juška kalbėjo apie aplinkosaugą gyvulininkystėje, kas lemia taršą gyvulininkystėje, apie metano emisiją gyvulių virškinimo  proceso metu, apie metano emisiją iš mėšlo tvarkymo sistemų, azoto ekskreciją, leistinas kenksmingų dujų koncentracijų normas gyvulių laikymo patalpose. Seminaro dalyviai domėjosi ūkinių gyvūnų virškinimo fiziologija, racionų sudarymu bei jų subalansavimu, klimato kaita, šiltnamio dujų kiekiu. Tad diskusija buvo tęsiama ir po seminaro. Su socialiniais partneriais – mokslininkais buvo aptartas tolimesnis bendradarbiavimas, naujų mokslinių tyrimų pristatymų galimybės, dėstytojų ir studentų dalyvavimas mokslinio instituto veikloje bei praktikos, stažuotės instituto mokamajame/bandyminiame ūkyje, kuriame auginami įvairių rūšių ūkiniai gyvūnai.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorė
Edita Kristina Kaurynienė