Žurnalas „Reitingai“ paskelbė aukštosiose mokyklose vykdomų studijų krypčių kasmetinį vertinimą. Vilniaus kolegija išlieka lydere tarp Lietuvos kolegijų.
Studijų kryptys buvo vertinamos pagal šiuos kriterijus: darbdavių nuomonė apie alumnus, priimtų studentų skaičius, jų pasirengimas studijoms, absolventų įsidarbinimo rodiklis, vykdomų studijų krypčių ekspertinio vertinimo rezultatai.
Didžiuojamės, kad Agrotechnologijų fakulteto veterinarijos, chemijos ir aplinkos inžinerijos studijos reitinguose užėmė pirmąją, o maisto technologija – antrąją vietą.