Spalio 24 d. Agrotechnologijų fakultete vyko seminaras  „Mikroelementų panaudojimas tręšimui ir srutų rūgštinimo technologijų diegimas“. Jį vedė fakulteto socialiniai partneriai – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto mokslininkai. Seminare dalyvavo Agroverslo technologijų katedros dėstytojai bei Agroverslo technologijų studijų programos studentai. Apie azoto junginių emisiją ir įtaką aplinkai pranešimą skaitė LSMU Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojas dr. Remigijus Juška.  Su neorganinių priedų panaudojimu srutų kokybei seminaro dalyvius supažindino

LSMU Gyvulininkystės instituto direktorius dr. Artūras Šiukščius. Agroverslo technologijų studijų programos studentai diskutavo, uždavė klausimus, taip pat atsakė į lektorių pateiktus klausimus. Seminaras studentams buvo naudingas, nes jo temos yra susijusios su AT studijų programos dėstomais  dalykais. Agrotechnologiju fakulteto prodekanė dr. Erika Kubilienė su LSMU Gyvulininkystės direktoriumi dr. Artūru Šiukščiumi aptarė   bendradarbiavimo sutarties atnaujinimo galimybes, bendrus projektus,  mokslinius tyrimus, mokslinių straipsnių rengimą bei apsilankymo Gyvulininkystės institute galimybes.